Välkommen till Länkskafferiet

Här finns länkar till 4500 webbplatser och andra digitala lärresurser som passar bra för skolarbete. Välj ett ämne eller ett tema som matchar din fråga eller skriv in ord i sökrutan.

Länkskafferiets målgrupper är elever, lärare, pedagoger och bibliotekarier. Även föräldrar kan ha nytta av Länkskafferiet.

Länkskafferiet har ny ägare!

Länkskafferiet drivs sedan sommaren 2015 av UniPoll AB som håller innehållet uppdaterat. Nu vill vi lägga till nya länkar lämpliga för skolarbete. Arbetet sker ideellt och det gör att vi letar efter skolbibliotekarier och lärare som är intresserade av att bidra med nytt innehåll. Om du är intresserad av att medverka kontakta oss. Unipolls hemsida

Länkskafferiet på Facebook!

Länkskafferiet på Twitter

Länkskafferiet på Youtube

Länkskafferiet på Youtube

Länkskafferiet på Dela!

Länkskafferiet på nätverket Dela!

Förälder?

Är du förälder? Välkommen hit! Läs om hur du kan använda Länkskafferiet.

Nya länkar via RSS

Våra RSS-strömmar
Publicera länktips från oss! Ange källa: "Länkskafferiet" och en länk tillbaka till oss.

Importera nyheter via RSS

Nu kan du importera nya länkar från Länkskafferiet via så kallad rss-teknik. Nyheterna levereras automatiskt direkt till din rss-läsare, webbplats, eller ditt intranät så fort de blivit publika på någon av våra webbplatser och du behöver inte besöka våra webbplatser för att läsa nyheten.

Så fungerar rss-strömmar

Symbol för RSS-strömmarDu kan prenumerera på en eller flera rss-strömmar. Du kan även ställa in hur ofta din rss-läsare ska uppdatera våra nyheter. Våra strömmar innehåller datum och rubrik och i vissa fall en kort beskrivningstext. Rubriken är klickbar och leder till en webbsida där du kan läsa hela nyheten.

Så tar du emot rss-strömmar

De senaste versionerna av de vanligaste webbläsarna har inbyggda rss-läsare som du kan använda för att prenumerera på våra rss-strömmar. Om du har en äldre webbläsare utan rss-läsare kan du installera en separat rss-läsare eller använda en webbaserad rss-läsare. Du hittar även en lista med olika rss-läsare längst ned på denna sida.

Så använder du våra rss-strömmar

Rss-strömmar från Skolverket är till för icke-kommersiell användning.
Om du vill visa våra nyheter på din webbplats ska källan framgå tydligt.

Läs mer om rss-strömmar och hur de fungerar.


Länkskafferiets rss-strömmar


Nya länkar i Länkskafferiet inom alla ämnen, för alla åldrar:
http://lankskafferiet.org/rss/nya-lankar-rss2.xml

Nya länkar i Länkskafferiet för åldrarna 5-12 år:

Bild
http://lankskafferiet.org/rss/bild-12-rss2.xml

Datorer och teknik
http://lankskafferiet.org/rss/datorer-teknik-12-rss2.xml

Djur och natur (NO)
http://lankskafferiet.org/rss/djur-natur-12-rss2.xml

Hem- och konsumentkunskap
http://lankskafferiet.org/rss/hemkunskap-12-rss2.xml

Idrott och hälsa
http://lankskafferiet.org/rss/idrott-halsa-12-rss2.xml

Matematik
http://lankskafferiet.org/rss/matematik-12-rss2.xml

Musik
http://lankskafferiet.org/rss/musik-12-rss2.xml

Slöjd
http://lankskafferiet.org/rss/slojd-12-rss2.xml

Språk
http://lankskafferiet.org/rss/sprak-12-rss2.xml

Svenska
http://lankskafferiet.org/rss/svenska-12-rss2.xml

Världen och samhället (SO)
http://lankskafferiet.org/rss/varlden-12-rss2.xml