Länkskafferiet har ny ägare!

Länkskafferiet drivs sedan sommaren 2015 av UniPoll AB som håller innehållet uppdaterat. Nu vill vi lägga till nya länkar lämpliga för skolarbete. Arbetet sker ideellt och det gör att vi letar efter skolbibliotekarier och lärare som är intresserade av att bidra med nytt innehåll. Om du är intresserad av att medverka kontakta oss. Unipolls hemsida

Länkskafferiet på Facebook!

Länkskafferiet på Twitter

Länkskafferiet på Youtube

Länkskafferiet på Youtube

Länkskafferiet på Dela!

Länkskafferiet på nätverket Dela!

Förälder?

Är du förälder? Välkommen hit! Läs om hur du kan använda Länkskafferiet.

För lärare

Här finns hjälp och stöd för lärare, pedagoger och bibliotekarier kring att använda Länkskafferiet som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen.

Länkskafferiet är ett utmärkt redskap när du vill undervisa i informationssökning och källkritik och hitta digitala lärresurser för elevers skolarbete och material för din egen lektionsplanering.

Innehållet på de webbplatser du finner i Länkskafferiet kan användas av barn och elever mellan 5 och 18 år. Det kan vara fördelaktigt om eleverna redan i tidig ålder får lära sig att använda Länkskafferiet i skolarbetet. På så vis får de genom hela grundskolan och gymnasiet tillgång till ett kvalitativt verktyg för informationssökning - ett viktigt komplement till andra söktjänster som exempelvis Google.

Länkskafferiet är en strukturerad samling kvalitetsgranskade källor för skolarbete, främst webbplatser med olika typer av innehåll. Länkskafferiet innehåller cirka 4500 länkar till webbplatser inom många olika ämnen. Det finns även material för lärares lektionsplanering och handledning, samt råmaterial för att skapa egna digitala lärresurser. Alla webbplatser är fritt tillgängliga utan kostnad, med några ytterst få undantag.

Ett kvalitativt sökverktyg som sparar tid
Du kan göra en väsentlig tidsbesparing i ditt arbete när du söker information med hjälp av Länkskafferiet jämfört med att använda många andra söktjänster, eftersom du inte behöver lägga ner samma tid på att granska och sålla fram kvalitativt material ur träfflistan. >> Gå till Länkskafferiets kvalitetskriterier

Du kan dessutom filtrera din sökning så att du enbart söker vissa typer av källor, källor för en viss åldergrupp, källor på ett visst språk, eller källor skrivna med lättläst text. Du kan också välja att enbart söka källor som innehåller lärarhandledningar. Länkskafferiet fungerar därför som ett effektivt komplement till andra söktjänster.

Digital källkritik
Trots att alla källor i Länkskafferiet är granskade bör källkritiken såklart ändå vara ett naturligt inslag i dina elevers informationssökning, även när ni använder Länkskafferiet. Läs om pedagogiska tips på källkritiskt upplägg vid arbete med Länkskafferiet, se rubriken Källkritik i vänstermenyn.

Ämnesträd för yngre
Tillsammans med dina elever i cirka 5-12 års ålder kan du utforska ämnesträdet "Upp till 12 år". Det är en ingång till Länkskafferiet där du och dina yngre elever kan navigera med hjälp av bilder och ljud. Flash Player behövs på datorn och kan laddas ner gratis på den här sidan.

Spel för lek och lär på internet
I Länkskafferiet kan du också hitta fler än 300 kvalitetsgranskade lärorika datorspel för "lek- och lär" för barn och ungdomar mellan 5-18 år.


Instruktionsfilm om Länkskafferiet för lärare och bibliotekarier

I den här filmen berättar Alma Taawo om några funktioner i Länkskafferiet som kan underlätta ditt arbete. Observera att Länkskafferiet inte längre drivs av Skolverket, i övrigt stämmer innehållet i filmen. Om du behöver en direktlänk till den här filmen kan du hitta den på vår YouTube-kanal. Härifrån kan du också välja att bädda in filmen.


Instruktionsfilm om Länkskafferiet för elever ca 10-15 år

Alma Taawo förklarar hur elever kan söka länkar i Länkskafferiet. Om du behöver en direktlänk till den här filmen kan du hitta den på vår YouTube-kanal. Härifrån kan du också välja att bädda in filmen.


Hitta en särskild typ av lärarmaterial i Länkskafferiet

Filmen ovan visar att många webbplatser i Länkskafferiet innehåller särskilt stöd- och inspirationsmaterial för lärare, pedagoger och bibliotekarier, t.ex. lärarhandledningar, lektionstips, lektionsupplägg, och liknande, och ibland även material för föräldrar.

Detta material finns ofta under samlat under en särskild rubrik eller ingång på webbplatserna: "För lärare", "Lektionsunderlag" och liknande. Detta material passar bra för lektionsplanering och förberedelse för handledning på lektioner, och finns inom många olika ämnen.

För att enbart hitta de webbplatser i Länkskafferiet som innehåller sådant stödmaterial, gör så här:
1. Kryssa i rutan "Lärarmaterial" i formuläret "Sök på fler sätt" som du finner på Länkskafferiets startsida.
2. Skriv in ett eller flera sökord på översta raden och klicka på "Sök".

Du får nu fram en träfflista som enbart visar de webbplatser i Länkskafferiet som har denna typ av särskilt stödmaterial.
OBS! Sökfunktionen söker fram alla poster - oavsett ämne - som innehåller ditt exakta sökord.

Tips: Det går bra att söka i sökrutan på ord som finns i tagglistan.

Tips: För att söka fram denna typ av material inom ett avgränsat skolämne klickar du istället på ett skolämne på Länkskafferiets förstasida. Du kan sedan läsa i länkarnas beskrivning om de innehåller sådant material.

 

Handled dina elever i informationssökning!

Ett bra sätt för dig och dina elever att bekanta er med Länkskafferiet är att göra sökövningar för att lära känna innehållet i samlingen och de olika sökvägarna bättre.

Här kan du ladda ner några sökövningar som du kan göra tillsammans med dina elever
>> Gå direkt till våra sökövningar

Vi hoppas att dessa övningar ska inspirera dig att handleda dina elever i söka information på internet, med Länkskafferiet som redskap!

Temataggarna här nedan passar också bra att använda med dina elever när du undervisar och handleder i informationssökning och källkritik:

>>Informationssökning

>>Internetsökning

>>Källkritik

>>Netikett

>>Säkerhet på nätet

>>Upphovsrätt

Creative Commons - en guide för lärare

Skolverket har tagit fram en lärarguide om upphovsrättslicensen Creative Commons. Elever kan också ha nytta av att läsa denna guide.

cc-folder

Creative Commons - en guide för lärare

Creative Commons License
Creative Commons - en guide för lärare, är licensierad under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige Licens. 

Guiden finns också på engelska - Creative Commons in the classroom
En skolklass i Kanada har använt den engelska guiden på lektioner om digitala lärresurser och upphovsrätt på internet. Tack till Alastair Creelman vid Linnéuniversitetet i Kalmar som har översatt den till engelska. >>Creative Commons in the classroom