Länkskafferiet har ny ägare!

Länkskafferiet drivs sedan sommaren 2015 av UniPoll AB som håller innehållet uppdaterat. Nu vill vi lägga till nya länkar lämpliga för skolarbete. Arbetet sker ideellt och det gör att vi letar efter skolbibliotekarier och lärare som är intresserade av att bidra med nytt innehåll. Om du är intresserad av att medverka kontakta oss. Unipolls hemsida

Länkskafferiet på Facebook!

Länkskafferiet på Twitter

Länkskafferiet på Youtube

Länkskafferiet på Youtube

Länkskafferiet på Dela!

Länkskafferiet på nätverket Dela!

Förälder?

Är du förälder? Välkommen hit! Läs om hur du kan använda Länkskafferiet.

Länkskafferiets sökruta på din egen webbplats

Det är möjligt att sätta en egen liten sökruta för sökningar i Länkskafferiet direkt på skolans egen webbplats eller på någon annan webbplats, blogg etc.


Enkel sökruta


HTML-koden för den enkla sökrutan.

Här låter man användaren söka på ett eller flera sökord.

Här används endast 'pattern'-variabeln, i form av ett textfält där man alltså låter användaren söka på ett eller flera sökord. Läs mer om detta under rubriken Variabler lite längre ner på sidan. Eftersom värden för de andra möjliga variablerna inte anges, använder CGI-scriptet sina defaultinställningar för dem.


En större sökrutaHitta sidor med:
alla dessa ord
ord i denna ordning
något av orden

Trunkering:
Sök på delar av ordet
Sök enbart på hela ordet

Matcha VERSALER/gemener

HTML-koden för den större sökrutan.

Här används alla variabler, vilket ger en sökruta med fler valmöjligheter. Läs mer om detta under rubriken Variabler lite längre ner på sidan.

Länkskafferiets banners

Vill du ha med en liten bild, kan du ta med (länka till är enklast) någon av dessa bilder:

ls-logga
[http://lankskafferiet.org/bilder/logos/ls_dist_logo-1.gif]
ls-logga
[http://lankskafferiet.org/bilder/logos/ls_dist_logo-2.gif]

ls-logga 
[http://lankskafferiet.org/bilder/logos/ls_textlogo.gif]


Länkskafferiets olika toppbilder och ugglor i skalbart fomat

Länkskafferiets toppbilder och ugglor för nedladdning, öppnas i nytt fönster (Eps-fil 6086 kB)
Om du vill ha skalbara bilder kan du även ladda ner Länkskafferiets två olika toppbilder och de olika ämnesugglorna. Observera att dessa bilder enbart får användas i samband med att du hänvisar till eller informerar om Länkskafferiet. Det kan t.ex. vara i någon form av webbsida, presentation, text eller film, eller via en länk eller sökruta till Länkskafferiet. Ingen annan användning är tillåten.

RSS-flöden från Länkskafferiet

För att lägga RSS-flöden från Länkskafferiet på din egen webbplats läs mer på den här sidan.

Bädda in våra filmer

För att bädda in våra instruktionsfilmer som finns på Youtube, besök den här sidan.

 

Formulär, CGI & sånt...

Innan du börjar försöka att sätta upp en egen sökruta för Länkskafferiet, kan det vara bra att läsa på lite om HTML-formulär och hur man knyter dem till CGI-script på någon webbserver. Länkskafferiets databas kan nås via ett CGI-script som körs på Länkskafferiets server. Detta script nås via denna URL:

http://lankskafferiet.org/v2/cgi-bin/search.cgi

Om du har använt det avancerade sökformuläret i Länkskafferiet har du sett detta förut. Det intressanta är att det som presenteras för användaren är ett vanligt HTML-formulär. Just i detta fall är formuläret skapat av CGI-scriptet självt, men det är fullt möjligt att göra ett separat HTML-formulär som skickar sitt innehåll till CGI-scriptet i URL:en ovan.

Variabler

För att en sökning ska utföras av CGI-scriptet, måste du ge det korrekta indata. Det räcker egentligen med en variabel - 'pattern' - för att en sökning ska utföras, men vill man större kontroll över sökningen kan det vara bra att känna till vad som finns att tillgå.

Variabel-namn Beskrivning Form-cell (i originalet) Värden (default [standardvärde] i fetstil)
pattern Ordet/orden man söker på text Fri text
case Matcha VERSALER/gemener checkbox "on"
tie Hur binds orden i 'pattern' ihop: sök på alla orden, sök på orden exakt i den ordning de står, eller sök på något av orden radio "and", "string", "or"
(sökning på alla inskrivna ord är default)
whole Sök enbart på hela ordet/orden, eller sök på delar (varianter) av ordet/orden radio "off", "on"
(sökning på delar av ord är default)


Att skapa en länk till en favoritsökning

Det går naturligtvis bra att byta ut radio-knapparna som används för 'tie' och 'whole' till t.ex en meny (en cell av typen select), eller varför inte göra en fast länk till någon favoritsökning, som denna: Sök efter 'känguru' i Länkskafferiet.

Här är det viktigt att tänka på att vissa tecken som man vill ha med i sina sökord måste "kodas" för att det hela ska fungera. Principen är ganska enkel; alla tecken som inte hör till [0..9,A..Z,a..z] bör anges som '%XX', där XX är den hexadecimala (basen 16) representationen för tecknet. I länken ovan anges t.ex 'pattern=k%E4nguru' för sökning på 'känguru'. Mer information om kodning av tecken ur "latin-1", som inkluderar de flesta tecken som används i västvärlden: ISO 8859-1 (Latin-1) Characters List.

Med hjälp av det vi har gått igenom här, hoppas vi att du ska kunna göra en egen sökruta till Länkskafferiet precis så som du önskar.


En liten varning

När vi gör ändringar i Länkskafferiet kan delar av informationen som angetts på denna sida bli inaktuell - CGI-script kan få nya namn, variabler kan tillkomma eller försvinna. Om - eller snarare när - så sker, hoppas vi att det ska gå att uppdatera denna sida för att göra det möjligt att skapa egna sökformulär även för en förnyad databas. Dock kan vi inte garantera att det sker omedelbart när en ändring har gjorts (eller ens att det är möjligt att alltid tillåta denna typ av access), vilket vi hoppas du har förståelse för.

Frågor angående Länkskafferiets funktioner ställs bäst här.