Länkskafferiet har ny ägare!

Länkskafferiet drivs sedan sommaren 2015 av UniPoll AB som håller innehållet uppdaterat. Nu vill vi lägga till nya länkar lämpliga för skolarbete. Arbetet sker ideellt och det gör att vi letar efter skolbibliotekarier och lärare som är intresserade av att bidra med nytt innehåll. Om du är intresserad av att medverka kontakta oss. Unipolls hemsida

Länkskafferiet på Facebook!

Länkskafferiet på Twitter

Länkskafferiet på Youtube

Länkskafferiet på Youtube

Länkskafferiet på Dela!

Länkskafferiet på nätverket Dela!

Förälder?

Är du förälder? Välkommen hit! Läs om hur du kan använda Länkskafferiet.

Så här söker du i Länkskafferiet

Länkskafferiet erbjuder kvalitetsgranskade webbplatser på internet som passar bra för elevers skolarbete, och för lärares handledning och lektionsplanering. Varje webbplats presenteras med en länk och en kort beskrivning av webbplatsens innehåll. En flagga visar vilket språk webbplatsen är skriven på. Till höger om språkflaggan finns även ett förslag på vilken åldersgrupp sidan kan passa för.


Instruktionsfilm om Länkskafferiet för elever ca 10-15 år

Du måste ha Flashplayer 10 för att se filmen. Hämta den på Adobe.com

Alma Taawo förklarar hur elever kan söka länkar i Länkskafferiet. Flash Player 10 behövs på datorn för att kunna se filmen.

Om du behöver en direktlänk till den här filmen är det denna adress:
http://lankskafferiet.org/om/sok/#instruktionsfilm-elever

Se även fler instruktionsfilmer för lärare och bibliotekarier, föräldrar och särskilt intresserade elever:

> Instruktionsfilm 1 om Länkskafferiet för lärare och bibliotekarier - av Åsa Kronkvist

> Instruktionsfilm 2 om Länkskafferiet för lärare och bibliotekarier - av Alma Taawo


Du kan söka länkar på fyra olika sätt:

1. Sök på ord i sökrutan - enkel eller detaljerad sökning
2. Navigera via ämnen
3. Sök på ord i tagglistan
4. Navigera via teman

Det finns också en funktion för att ge stavningshjälp. Läs mer om den längre ner på sidan.

1. Sök på ord i sökrutan - enkel eller detaljerad sökning

Enkel sökning
Beskriv den information du söker med ett eller flera ord. Skriv in ordet/orden i sökrutan längst ner på startsidan och klicka på Sök.

Exempel: Du vill ta reda på namnen på några svenska ministrar och väljer att söka på ordet regering. Skriv in regering i sökrutan och klicka på Sök. Då får du upp en träfflista med ett antal länkar till webbplatser. Om du klickar på länkrubriken kommer du direkt till webbplatsen.

Detaljerad sökning
Klicka på länken Sök på fler sätt på startsidan om du vill göra en mer detaljerad sökning (avancerad sökning). Här kan du använda följande funktioner:

Kombinera flera ord
Klicka på länken Sök på fler sätt på startsidan om du vill snäva in eller utvidga din sökning i Länkskafferiet. Du kan välja mellan tre alternativ när du söker på flera ord samtidigt:

Begränsa sökningen på målgrupp, språk och lättläst
Via länken Sök på fler sätt på startsidan kan du även begränsa sökningen till att ge träffar som passar för en viss målgrupp eller är på ett särskilt språk. Du kan även söka fram enbart lättlästa sidor.

2. Navigera via ämnen

När du vill ta reda på vilka ämnen som finns i Länkskafferiet kan du titta direkt på startsidan. Varje ämne innehåller undergrupper. Exempel på två undergrupper till ämnet matematik är "Matematiska lekar" och "Mått och vikt, tabeller".

3. Sök på ord i tagglistan

Taggarna som finns i beskrivningen av varje länk preciserar webbplatsernas innehåll. Dessa taggar är alltså vanliga ämnesord. Via startsidan hittar du taggarna under fliken Taggar. Taggarna listas i alfabetisk ordning. Du kan välja att se taggarna som ett taggmoln som grafiskt visar vilka taggar som har flest länkar. Klickar du på rubriken "Lista" som står bredvid rubriken "Taggmoln" ser du istället taggarna listade radvis i alfabetisk ordning. Klicka på en bokstav i tagglistan så ser du alla taggar som börjar på just denna bokstav. Siffrorna inom parentes visar antalet webbplatser för varje tagg. Klicka på en valfri tagg för att se alla de webbplatser i Länkskafferiet som har beskrivits med just denna tagg.

Oftast hittar du även taggarna i den lilla beskrivningstext som beskriver varje länks innehåll. Taggarna står då under länkens beskrivning efter texten: "Taggar:". Även här kan du klicka på en tagg för att se de webbplatser i Länkskafferiet som beskrivits med just denna denna tagg. På så sätt kan du navigera "på tvärs" samlingen.

>> Gå direkt till taggarna

4. Navigera via teman

Här har vi sparat den gamla versionen av Länkskafferiet där ämnena inte var indelade efter skolämnen utan efter 12 andra ämneskategorier. Du som var van vid dessa och gillade dem har fortfarande full tillång till dem via denna flik.

Stavningshjälp

Varje natt uppdateras nya listor i databasen med de ord som förekommer i länkarnas titlar, beskrivningar och ämnesord. Om du gör en sökning som inte ger några träffar jämförs orden i din sökning med orden i dessa listor.

Beroende på sökordens längd och antal ges ett antal klickbara förslag på liknande ord, där någon eller några av bokstäverna i dessa ord är lite annorlunda. Om du söker bland dessa förslag, kan det hända att du hittar det som din sökning avsåg.

Ett exempel: En sökning på det felstavade ordet "cycklar" ger inga träffar, men bland förslagen som visas upp finns ordet "cyklar". Om du klickar på ordet "cyklar" når du sedan de länkposter som innehåller detta ord.

Ibland får man ett sökresultat trots att sökordet är felstavat, vilket kan bero på att det i en beskrivningstext till en länk kan finnas ett stavfel, eller så kanske detta ord faktiskt existerar, men har en annan betydelse, eller är ett ord som finns på ett annat språk.


Insticksprogram (plug-in)
Många webbplatser i Länkskafferiet kräver att man har ett eller flera insticksprogram (plug-in) installerade i datorns webbläsare. Läs mer om vilka här.

På många webbplatser i Länkskafferiet finns det inslag av t.ex multimedia - det kan vara ljudklipp, videoklipp, Flash-animationer eller andra sorters inslag. För att se dessa rörliga bilder och lyssna på ljudklipp, med mera, krävs det ofta att man laddat ner och installerat ett litet insticksprogram (plug-in) i datorns webbläsare. Dessa program är gratis och kan snabbt och enkelt laddas ner och installeras på datorn av någon med behörighet att installera program på datorn.

Det brukar ofta anges någonstans på en webbplats vilka insticksprogram som krävs för att använda webbplatsen. Ibland säger webbläsaren själv ifrån med ett meddelande om vilket tilläggsprogram som behövs för att se en viss del av en webbplats. I Länkskafferiet anges detta ofta även i länkens beskrivningstext.

Här följer några exempel på de vanligaste insticksprogrammen som behövs för att använda många av webbplatserna i Länkskafferiet.

Adobe Reader (Pdf-läsare)
http://get.adobe.com/se/reader/

Flash Player
http://get.adobe.com/flashplayer/

Shockwave Player
http://get.adobe.com/shockwave/

Java (även kallat Java Runtime Environment)
http://java.com/sv/

QuickTime
http://www.apple.com/se/quicktime/download/